Què és el plasma?

El plasma és un líquid transparent i lleugerament groguenc que representa el 55% del volum total de sang.

En el plasma hi ha suspeses les cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes.

Està format per aigua (90%), sals minerals i una gran quantitat de proteïnes que vetllen pel bon funcionament del nostre cos, entre les quals destaquen les següents:

  • Les immunoglobulines, defenses que ens protegeixen de les infeccions.
  • Els factors de coagulació, que són responsables, juntament amb les plaquetes, d'aturar el sagnat quan ens tallem.
  • L'albúmina, una proteïna que transporta hormones i fàrmacs cap als teixits.

Dels 5 litres de sang que té de mitjana una persona de 70 quilos, uns 3 litres són de plasma.

Vols donar plasma?