Quan dones plasma, ets especial

Vols ser un dels 10.000 donants de plasma que necessitem?

Cada dia, malalts de tot Catalunya necessiten plasma per als seus tractaments. N'hi ha que pateixen grans cremades o accidents greus i d'altres que precisen alguna de les proteïnes que conté el plasma.

Emplena aquest formulari. Ens posarem en contacte amb tu per concretar un dia i hora al lloc de donació que et vagi millor.

* Els camps són obligatoris

Formulari de donació

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas. El responsable del tractament és el Banc de Sang i Teixits, el Delegat de Protecció de Dades (DPD) és el Delegat de Protecció de Dades del Departament de Salut, dpd@ticsalutsocial.cat, Parc TecnoCampus Mataró Maresme - Torre TCM3 Av. Ernest Lluch, 32, 6a planta, 08302 Mataró.

La base legal que legitima el tractament és, si escau, la prestació del seu consentiment, recolzat pel Reial Decret 1088/2005, i la resta de legislació vigent en la matèria i, bàsicament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals el qual podrà revocar en qualsevol moment. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, en la mesura que siguin aplicables, a través de comunicació escrita al responsable del tractament, cpd@bst.cat amb domicili a Pg. Taulat 116, 08005 Barcelona, concretant la sol·licitud, juntament amb el DNI o document equivalent. Així mateix, us informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Catalana de Protecció de dades (c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona) https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.