Has passat la Covid19? Pots ajudar a qui ara la pateix

Estem buscant persones que hagin passat la Covid19 i vulguin donar plasma per als malalts que l'estan patint en aquests moments

Els criteris per participar són:

  • Tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos
  • En el cas de les dones, no haver estat embarassada
  • No haver estat transfós
  • Tenir una prova diagnòstica que hagi confirmat la malaltia

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu en breu.

* Els camps són obligatoris

Sexe*

T'han fet el test de Coronavirus?*

Has donat sang alguna vegada?

Província*

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas. El responsable del tractament és el Banc de Sang i Teixits, el Delegat de Protecció de Dades (DPD) és el Delegat de Protecció de Dades del Departament de Salut, dpd@ticsalutsocial.cat, Parc TecnoCampus Mataró Maresme - Torre TCM3 Av. Ernest Lluch, 32, 6a planta, 08302 Mataró.

La base legal que legitima el tractament és, si escau, la prestació del seu consentiment, recolzat pel Reial Decret 1088/2005, i la resta de legislació vigent en la matèria i, bàsicament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals el qual podrà revocar en qualsevol moment. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, en la mesura que siguin aplicables, a través de comunicació escrita al responsable del tractament, cpd@bst.cat amb domicili a Pg. Taulat 116, 08005 Barcelona, concretant la sol·licitud, juntament amb el DNI o document equivalent. Així mateix, us informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Catalana de Protecció de dades (c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona) https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.