Guardiola de Font-Rubí

17 a 21

Centre Recreatiu Avinguda Catalunya, 43

Apunta’t a donar sang

Anima més persones a donar: