Per a què es fa servir el plasma

Cada dia, malalts de tot Catalunya necessiten plasma per als seus tractaments.

N'hi ha que pateixen grans cremades o accidents greus i la transfusió de plasma els ajuda a aturar les hemorràgies i recuperar el volum sanguini.

Altres només precisen alguna de les proteïnes que conté el plasma. En aquests casos, s'extreuen les proteïnes del plasma i s'elaboren medicaments, anomenats "hemoderivats", que només es poden obtenir de la sang d'altres persones.

Els hemofílics, per exemple, poden patir grans hemorràgies perquè els falta una proteïna que serveix per coagular la sang.

Vols donar plasma?